triệu kim mạch

  1. Nội Dung và Lịch Chiếu Phim Độ Hoa Niên

    Nội Dung Phim Độ Hoa Niên: Chuyển thể từ tiểu thuyết Trưởng Công Chúa của tác giả Mặc Thư Bạch, Độ Hoa Niên xoay quanh câu chuyện của Trưởng công chúa Lý Dung (Triệu Kim Mạch) và Tể tướng Bùi Văn Tuyên (Trương Lăng Hách). Triệu Kim Mạch vai Trưởng Công Chúa Lý Dung. Theo nguyên tác, Lý Dung...
Trên